marți, 17 martie 2015

Întreprinderea de prefabricate din beton Buzău,,Pe data de 1 aprilie 1969 se înființează Întreprinderea de prefabricate din beton Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, județul Buzău, sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor”. Obiectul de activitatea al întreprinderii corespundea denumirii sale.

Sursa: Hotărârea nr. 677 din 7 aprilie 1969.