sâmbătă, 14 martie 2015

Întreprinderea de prefabricate din beton Oradea,,Pe data de 1 aprilie 1969 se înființează Întreprinderea de prefabricate din beton Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor”. Obiectul de activitatea al întreprinderii corespundea denumirii sale.

Sursa: Hotărârea nr. 670 din 7 aprilie 1969.