duminică, 8 martie 2015

Întreprinderea de materiale de constucții Doicești,,Pe data de 1 aprilie 1974 se înființează Întreprinderea de materiale de constucții Doicești, cu sediul în comuna Doicești, județul Dâmbovița, în subordinea Centralei materialelor de construcții București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții”.
Întreprinderea de materiale de constucții Doicești avea ca obiect de activitate fabricarea de prefabricate din beton, blocuri și plăci termoizolante din beton celular autoclavizat, cărămizi, corpuri și țigle ceramice și extragerea și prelucrarea mecanică a agregatelor de râu.

Sursa: DCS nr. 360 din 9 aprilie 1974.