miercuri, 11 martie 2015

Întreprinderea de componente electronice pasive Curtea de Argeș,,Pe data de 1 ianuarie 1973 se înființează Întreprinderea de componente electronice pasive, cu sediul în orașul Curtea de Argeș, județul Argeș, în subordinea Centralei industriale de electronică și tehnica vidului București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii”. Obiectul de activitatea al întreprinderii argeșene era producerea de componente electronice pasive.

Sursa: Hotărârea nr. 1565 din 20 decembrie 1972.