marți, 24 februarie 2015

Întreprinderea de anvelope Drobeta-Turnu Severin,,Pe data de 1 aprilie 1978 se înființează Întreprinderea de anvelope Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, în subordinea Centralei industriale de prelucrare cauciuc și mase plastice Popești-Leordeni, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Chimice, având ca obiect de activitate producerea de anvelope și camere de aer”.
Sursa: DCS nr. 128 din 10 aprilie 1978.