duminică, 28 septembrie 2014

Îmbrăcăminte - reclame


Producerea de îmbrăcăminte se realiza atât în cadrul întreprinderilor industriale, cât și în cadrul cooperativelor meșteșugărești; în imagine avem o reclamă la produsele realizate de cooperativele subordonate U.J.C.M. Galați

Produse industriale realizate la Fabrica de tricotaje ,,Tînăra Gardă” București

Ca și în alte ramuri industriale, și în industria textilă exista o centrală industrială cu rol coordonator: Centrala Industriei Mătăsii, Inului și Cânepei

Îmbrăcăminte realizată la Întreprinderea ,,Tricotajul Roșu” București

Sursa pentru imagini: http://www.comunismulinromania.ro/.