duminică, 28 septembrie 2014

Pește oceanic - reclamă

Interesul pentru piscicultură în timpul regimului comunist a fost materializat inițial prin realizarea de amenajări piscicole în județele Tulcea și Constanța, pe Dunăre și râurile interioare din țară. După mijlocul anilor 1970 (Legea pisciculturii a fost adoptată în 1974) o nouă direcție a prins un contur mai pronunțat: pescuitul oceanic. El a fost susținut și printr-o publicitate intensă în timpul regimului comunist, în afara fondurilor alocate în acest sens (achiziționarea din Japonia a unor vase speciale, formarea de cadre specializate în această activitate) cu accent pe beneficiile pentru sănătate și pe tipurile de pești ce putea fi consumați de către populație.
Reclamă ce încuraja consumul de pește oceanic

Sursa: http://www.comunismulinromania.ro/

Îmbrăcăminte - reclame


Producerea de îmbrăcăminte se realiza atât în cadrul întreprinderilor industriale, cât și în cadrul cooperativelor meșteșugărești; în imagine avem o reclamă la produsele realizate de cooperativele subordonate U.J.C.M. Galați

Produse industriale realizate la Fabrica de tricotaje ,,Tînăra Gardă” București

Ca și în alte ramuri industriale, și în industria textilă exista o centrală industrială cu rol coordonator: Centrala Industriei Mătăsii, Inului și Cânepei

Îmbrăcăminte realizată la Întreprinderea ,,Tricotajul Roșu” București

Sursa pentru imagini: http://www.comunismulinromania.ro/.