joi, 22 mai 2014

Valoarea investiţiilor prevăzute în Planul de Stat pe anul 1950Domeniul de investiţie şi procentul din investiţiile totale
Industria 50,2%
Construcţiile 5,2%
Agricultura şi Silvicultura 6,6%
Transporturile şi Comunicaţiile 15,4%
Comerţul 1,7%
Lucrările de interes social şi cultural 10,1%
Administraţia de Stat 10,8%.

Investiţiile prognozate erau gândite ,,în vederea asigurării ritmului necesar de creştere a producţiei industriale, în vederea înzestrării agriculturii cu maşinile şi uneltele agricole necesare transformării socialiste a agriculturii, în vederea dezvoltării transporturilor la un nivel corespunzător celorlalte sectoare, în vederea asigurării ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc şi în vederea creării bazelor de pornire a planului de durată 1951-1955”. Multe lucruri erau dorite să fie rezolvate prin investiţiile stabilite, dar rata de peste 50% pentru industrie ne spune mai mult decât orice citat, despre sectorul în care se duceau cele mai multe dintre investiţii (în special pentru construcţia de fabrici şi uzine, pentru înzestrarea cu noi utilaje, pentru lucrări de explorare şi exploatare în industria extractivă) şi de fapt care erau obiectivele de stat în anul 1950. Iese în evidenţă şi amintitul plan economic de perspectivă, 1951-1955, primul plan cincinal, la stabilirea obiectivelor căruia deja se muncea în 1949, când s-a stabilit planul pentru 1950.

Sursa: Legea nr. 21 din 30 decembrie 1949 pentru Planul de Stat al Republicii Populare Române pe anul 1950, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-31 decembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 29.