miercuri, 21 mai 2014

Producţii industriale prognozate în Planul de Stat pe anul 1950În raport cu realizările avute în 1949 (1949=100%) se dorea o îmbunătăţire a producţiei petroliere cu 132,5%, a gazului metan cu 108,9%, a cărbunelui brut cu 113%, a minereurilor neferoase cu 138%, iar a celor feroase cu 116%. Producţii importante în raport cu cele ale anului 1949 erau prevăzute şi pentru industria construcţiilor de maşini. Creşteri simţitoare erau dorite la utilajul petrolier (între 112,5% pentru trolii de foraj şi nu mai puţin de 537,8% pentru sape cu trei conuri). Creşteri de peste 200% era prevăzute şi în producţia de remorchere, şlepuri, pluguri, cultivatoare şi semănătoare pentru tractoare. În industria alimentară cele mai mari rate de creşteri erau la conservele alimentare, carne, şi uleiul comestibil, alături de paste făinoase şi produse zaharoase.

Sursa: Legea nr. 21 din 30 decembrie 1949 pentru Planul de Stat al Republicii Populare Române pe anul 1950, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-31 decembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 12-14.