miercuri, 21 mai 2014

Obiectivele Planului de Stat pe anul 1950În anul 1950 a fost lansat cel de-al doilea plan economic anual al României comuniste după cel din anul 1949, an considerat ca moment în care ,,economia Republicii Populare Române a pornit pe drumul economiei planificate”, primind ,,sprijin frăţesc, permanent şi sub toate formele”, de la U.R.S.S. şi ,,Marele Stalin”. Pentru anul 1950 şi pentru noul plan prognozat s-au stabilit mai multe obiective printre care: ,,întărirea şi lărgirea industriei energetice şi extractive, în special în sectorul petrolului şi cărbunilor”, ,,continuarea dezvoltării industriei grele, verigă de bază pentru dezvoltarea economică a ţării”, ,,întărirea şi lărgirea sectorului socialist în agricultură”, ,,dezvoltarea cooperaţiei la oraşe şi sate”, ,,ridicarea continuă a nivelului de trai” etc.


Sursa: Legea nr. 21 din 30 decembrie 1949 pentru Planul de Stat al Republicii Populare Române pe anul 1950, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-31 decembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 9-11.