vineri, 23 mai 2014

Ministerul Silviculturii şi Industriei LemnuluiMinisterului Silviculturii şi Industriei Lemnului a fost înfiinţat în 1949 pentru a conduce, reface şi organiza gospodărirea patrimoniului silvic în conformitate cu Planul de Stat. Atribuţiile ministerului erau variate. Dintre acestea amintim: refacerea şi cultivarea pădurilor pentru ridicarea cantitativă şi calitativă a produselor forestiere, crearea de perdele forestiere de protecţie, contribuirea la punerea în valoare a terenurilor neproductive pentru culturile agricole prin împădurire, delimitarea şi conservarea pădurilor de protecţie precum şi monumentele naturii, amenajarea şi ridicarea în plan a pădurilor, ridicarea golurilor alpine şi păşunilor împădurite, corectarea torenţilor şi ameliorarea terenurilor degradate, pentru protecţia patrimoniului forestier, refacerea, îmbunătăţirea şi stabilirea folosirii naţionale a vânatului şi pescuitului în apele de munte, asigurarea pazei pădurilor, combaterea braconajului, a incendiilor, a delictelor, executarea lucrărilor agro-silvice, realizarea de parcuri şi zone verzi şi alte plantaţii, punerea în valoare a produselor pădurii, realizează politica industrială în diverse ramuri ale industriei lemnului, stabileşte norme de funcţionare şi conduce activitatea întreprinderilor din industria lemnului, asigură perfecţionarea cadrelor tehnice existente, îndrumă, organizează şi controlează întregul învăţământ de pregătire a cadrelor din domeniul său de activitate.
Structura Ministerului Silviculturii şi Industriei Lemnului era următoarea:

Direcţia Plan şi Evidenţă
Direcţia Cadrelor şi Învăţământului
Direcţia Secretariatului şi Administrativă
Direcţia Vânătoarei şi Pescuitului în apele de munte
Direcţia Contabilităţii
Direcţia Silvică
Direcţia Industrială a Lemnului
Direcţia Industrială a Mobilei şi Produselor Finite din Lemn
Direcţia Industrială a Celulozei şi Hârtiei
Direcţia Tehnică.

Ministerul controla întreprinderile silvice şi industriale, Sovromlemn şi Institutul de Cercetări şi Proiectări Forestiere.

Sursa: Decret nr. 429 din 23 noiembrie 1949 pentru înfiinţarea şi organizarea Ministerului Silviculturii şi Industriei Lemnului al Republicii Populare Române, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-30 noiembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 82-85.