luni, 19 mai 2014

Ministerul Metalurgiei şi Industriei Chimice - 1949Principalul scop al Ministerului Metalurgiei şi Industriei Chimice era de a realiza ,,politica producţiei de minereuri, produse metalurgice şi produse chimice, stabilită de Guvern”. Scopul ministerului era facilitat de atribuţiile sale: organiza şi încadra sectoarele şi unităţile industriale din sfera sa de activitate, stabilind norme generale şi regulamente de funcţionare, repartiza sarcinile pe întreprinderi în baza planurilor aprobate, studia mijloacele de introducere a noilor tehnologii, a produselor noi fabricate, a creării de noi unităţi industriale, îndruma şi controla învăţământul industrial şi minier şi altele.  Ministerul Metalurgiei şi Industriei Chimice era format din următoarele direcţii:
Direcţia Secretariat şi Administrativ
Direcţia Industrială a Minereurilor
Direcţia Industrială a Siderurgie
Direcţia Industrială a Metalurgiei Prelucrătoare
Direcţia Industrială a Metalurgiei Neferoase
Direcţia Industrială a Chimiei
Direcţia Tehnică
Direcţia Planificării şi Evidenţei
Direcţia Contabilităţii şi Controlului Financiar
Direcţia Aprovizionării şi Repartiţiei
Direcţia Cadrelor
Direcţia Învăţământului.
Ministerul controla şi activitatea a patru societăţi mixte sovieto-române: Sovrommetal, Sovromtractor, Sovromchim, Sovromgaz.
Sursa: Decret nr. 430 din 23 noiembrie 1949 pentru organizarea Ministerului Metalurgiei şi Industriei Chimice al Republicii Populare Române, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-30 noiembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 86-88.