duminică, 18 mai 2014

Ministerul Industriei Alimentare - 1949Ministerului Industriei Alimentare a fost creat în 1949 prin desfiinţarea Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei. Ministerului Industriei Alimentare coordona activitatea întreprinderilor din industria alimentară de stat, organizând şi controlând întreprinderile de aprovizionare, încheind contracte de culturi şi contracte de furnituri de produse agricole, pentru asigurarea aprovizionării cu materii prime a industriei alimentare, organiza şi controla şi învăţământul tehnic şi profesional alimentar de toate gradele. Ministerului Industriei Alimentare era compus din următoarele direcţii:

Direcţia Planificării
Direcţia Industriei Panificaţiei şi Produselor Făinoase
Direcţia Industriei Cărnii, Laptelui şi Frigului
Direcţia Industriei Zahărului şi Produselor Zaharoase
Direcţia Industriei Uleiurilor şi Săpunului
Direcţia Industriei Conservelor
Direcţia Industriei Produselor Alcoolice şi Fermentate
Direcţia Industriei Tutunului şi Salinelor
Direcţia Colectării şi Desfacerii
Direcţia Aprovizionării
Direcţia Cadre şi Învăţământ
Direcţia Contabilităţii şi Controlului Financiar
Direcţia Secretariatului.


Din titulatura numeroaselor direcţii de minister intuim nu doar ramurile industriei alimentare, ci şi cele care sunt mai importante pentru România anului 1949.
Ministerul controla următoarele întreprinderi economice centrale: întreprinderea pentru achiziţionarea laptelui (agenţii, centre de colectare, căsării, fabrici de pasteurizare şi refrigerare), întreprinderea pentru exploatarea piscicolă cu gospodăriile anexe, întreprinderile pentru achiziţionarea vinului, ţuici şi rachiurilor naturale (agenţii de colectare, uzine de vinificare, centre de fabricaţie a ţuicii, depozite de conservare şi depozitare de vinuri).

Sursa: Decret nr. 428 din 23 noiembrie 1949 pentru înfiinţarea şi organizarea Ministerului Industriei Alimentare, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-30 noiembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 80-82.