joi, 22 mai 2014

Ministerul Comerţului InteriorMinisterul Comerţului Interior a fost înfiinţat în 1949 prin desfiinţarea Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei. Ministerul Comerţului Interior reglementa circulaţia mărfurilor în sectorul de stat şi particular, elaborând reguli de comerţ şi propunând măsuri legislative, repartiza sarcinile pe întreprinderi în baza planului de aprovizionare şi desfacere a produselor alimentare şi industriale, organiza şi controla întreprinderile şi organizaţiile economice ale statului, reglementa funcţionarea comerţului privat, reglementa şi controla distribuirea produselor şi mărfurilor raţionate, reglementa şi controla eliberarea şi decontarea cartelelor şi bonurilor şi altele.
Din structura ministerului putem să ne dăm seama şi de importanţa atribuţiilor sale:
Direcţia Planificării
Direcţia Comerţului de Pâine
Direcţia Comerţului Alimentar
Direcţia Comerţului de Produse Industriale
Direcţia Alimentaţiei Publice
Direcţia Organizării
Direcţia Reglementării Consumului
Direcţia Contabilităţii şi Controlului Financiar
Direcţia Cadrelor şi Învăţământului
Direcţia Secretariat şi Administrativ
Serviciul Aprovizionării.

Sursa: Decret nr. 427 din 23 noiembrie 1949 pentru înfiinţarea şi organizarea Ministerului Comerţului Interior, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-30 noiembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 77-79.