sâmbătă, 17 mai 2014

Ministerul Artelor şi Informaţiilor - 1948 (sectorul cinematografic)În anul 1948, Ministerul Artelor şi Informaţiilor controla mai multe instituţii: Oficiul Naţional de Turism, Oficiul Naţional Cinematografic, Societatea Română de Radiodifuziune, instituţiile de arte grafice şi edituri, agenţii de informaţii telegrafice, Editura de Stat, Regia Exploatării Monopolului cărţilor poştale ilustrate, portretele oficiale şi tablourile de orice fel [*]. Organele centrale ale Ministerului erau nu mai puţin de 14 direcţii şi servicii. Să remarcăm faptul că sectorului cinematografic, folosit inclusiv pentru realizarea de filme documentare sau artistice care să susţină efortul industrializării, mai ales în acei ani, a beneficiat de existenţa unei instituţii speciale. De altfel, pentru exportul şi importul de producţii cinematografice şi pentru conducerea cinematografelor din ţară a fost înfiinţată, tot în 1948, Societatea Comercială de Stat ,,Cinexfilm” (Decret nr. 74/1948).
* Societatea  Comercială de Stat ,,Sotil” a fost înfiinţată pentru ,,exploatarea monopulului cărţilor poştale ilustrate, portretelor oficiale şi tablourilor populare” (Decret nr. 75/1948).

Sursa: Decret nr. 62 din 8 iunie 1948 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Artelor şi Informaţiilor, în ,,Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative”, tomul XXVI, 1948, 1-30 iunie, Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 1426-1437.