duminică, 18 mai 2014

Înfiinţarea de întreprinderi în 1949În 1949, întreprinderile şi organizaţiile economice de interes general erau controlate de ministere, iar cele de interes local de organele locale ale puterii de Stat. Cele dintâi erau înfiinţate prin decizia Consiliului de Miniştri, iar cele din urmă prin cea a Sfaturilor Populare. Subunităţile sau filialele întreprinderilor şi organizaţiilor de interes general erau organizate prin decizia ministerului de resort.

Sursa: Decret nr. 199 din 14 mai 1949 pentru organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiunilor economice ale Statului, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 16, 17.