duminică, 18 mai 2014

Administraţia pentru Transporturi cu Autovehicule = R.A.T.A.R.A.T.A., Administraţia pentru Transporturi cu Autovehicule, probabil una dintre cele mai uzitate abrevieri de către o mare parte dintre cei care au trăit în timpul regimului comunist, a fost o întreprindere de stat înfiinţată în 1946 (Legea nr. 323 din 30 aprilie 1946) care avea ca atribuţii ,,efectuarea de transporturi de persoane, bagaje şi mărfuri, cu autovehicule pe drumurile publice, precum şi eliberarea autorizaţiilor şi controlul transporturilor mecanice rutiere”. R.A.T.A. funcţiona în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi era organizată în 1949 în direcţii regionale. Ca infrastructură R.A.T.A. administra prin organele sale locale: secţii de exploatare, autogări, autohalte, staţi cap de linie, autogaraje, ateliere şi magazii.

Sursa: Decret nr. 189 din 5 mai 1949 pentru organizarea şi funcţionarea Administraţiei pentru Transporturi cu Autovehicule (R.A.T.A.), ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 7-13.