vineri, 23 mai 2014

Premiul de Stat - 1949Premiul de Stat a fost instituit în anul 1949 se acorda ,,celor care au realizat opere de deosebită valoare pentru construirea socialismului în Republica Populară Română pe tărâmul:
Ştiinţelor Matematice şi Fizice
Ştiinţelor Biologice, Geografice şi Geologice
Ştiinţelor Tehnice şi Agricole
Ştiinţelor Medicale
Ştiinţelor Istorice, Filosofice şi Economico-Juridice
Ştiinţelor Limbii, Literaturii şi Artelor”.
Câştigătorul Premiului de Stat clasa I primea 500.000 lei, o insignă de aur şi dreptul de a purta titlul ,,Laureat”, iar cel în clasa a II-a primea 200.000 lei şi o insignă de argint.
Sursa: Decretul nr. 447 din 29 decembrie 1949 pentru instituirea Premiului de Stat al Republicii Populare Române, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-31 decembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 62.

Ministerul Silviculturii şi Industriei LemnuluiMinisterului Silviculturii şi Industriei Lemnului a fost înfiinţat în 1949 pentru a conduce, reface şi organiza gospodărirea patrimoniului silvic în conformitate cu Planul de Stat. Atribuţiile ministerului erau variate. Dintre acestea amintim: refacerea şi cultivarea pădurilor pentru ridicarea cantitativă şi calitativă a produselor forestiere, crearea de perdele forestiere de protecţie, contribuirea la punerea în valoare a terenurilor neproductive pentru culturile agricole prin împădurire, delimitarea şi conservarea pădurilor de protecţie precum şi monumentele naturii, amenajarea şi ridicarea în plan a pădurilor, ridicarea golurilor alpine şi păşunilor împădurite, corectarea torenţilor şi ameliorarea terenurilor degradate, pentru protecţia patrimoniului forestier, refacerea, îmbunătăţirea şi stabilirea folosirii naţionale a vânatului şi pescuitului în apele de munte, asigurarea pazei pădurilor, combaterea braconajului, a incendiilor, a delictelor, executarea lucrărilor agro-silvice, realizarea de parcuri şi zone verzi şi alte plantaţii, punerea în valoare a produselor pădurii, realizează politica industrială în diverse ramuri ale industriei lemnului, stabileşte norme de funcţionare şi conduce activitatea întreprinderilor din industria lemnului, asigură perfecţionarea cadrelor tehnice existente, îndrumă, organizează şi controlează întregul învăţământ de pregătire a cadrelor din domeniul său de activitate.
Structura Ministerului Silviculturii şi Industriei Lemnului era următoarea:

Direcţia Plan şi Evidenţă
Direcţia Cadrelor şi Învăţământului
Direcţia Secretariatului şi Administrativă
Direcţia Vânătoarei şi Pescuitului în apele de munte
Direcţia Contabilităţii
Direcţia Silvică
Direcţia Industrială a Lemnului
Direcţia Industrială a Mobilei şi Produselor Finite din Lemn
Direcţia Industrială a Celulozei şi Hârtiei
Direcţia Tehnică.

Ministerul controla întreprinderile silvice şi industriale, Sovromlemn şi Institutul de Cercetări şi Proiectări Forestiere.

Sursa: Decret nr. 429 din 23 noiembrie 1949 pentru înfiinţarea şi organizarea Ministerului Silviculturii şi Industriei Lemnului al Republicii Populare Române, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-30 noiembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 82-85.

joi, 22 mai 2014

Structura Ministerului ConstrucţiilorDirecţia Planificării
Direcţia Centrală de Construcţii şi Instalaţii
Direcţia Generală a Întreprinderilor de Materiale de Construcţii
Direcţia Drumuri şi Ape
Direcţia Muncă şi Salarii
Direcţia Tehnică
Direcţia Cadrelor şi Învăţământului
Direcţia Aporvizionării
Direcţia Contablitităţii şi Controlului Financiar
Direcţia Secretariatului şi Administrativă

Sursa: Decretul nr. 450 din 23 decembrie pentru modificarea Decretului nr. 70 pentru organizarea Ministerului Construcţiilor al Republicii Populare Române din 24 februarie 1949, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-31 decembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 63.

Valoarea investiţiilor prevăzute în Planul de Stat pe anul 1950Domeniul de investiţie şi procentul din investiţiile totale
Industria 50,2%
Construcţiile 5,2%
Agricultura şi Silvicultura 6,6%
Transporturile şi Comunicaţiile 15,4%
Comerţul 1,7%
Lucrările de interes social şi cultural 10,1%
Administraţia de Stat 10,8%.

Investiţiile prognozate erau gândite ,,în vederea asigurării ritmului necesar de creştere a producţiei industriale, în vederea înzestrării agriculturii cu maşinile şi uneltele agricole necesare transformării socialiste a agriculturii, în vederea dezvoltării transporturilor la un nivel corespunzător celorlalte sectoare, în vederea asigurării ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc şi în vederea creării bazelor de pornire a planului de durată 1951-1955”. Multe lucruri erau dorite să fie rezolvate prin investiţiile stabilite, dar rata de peste 50% pentru industrie ne spune mai mult decât orice citat, despre sectorul în care se duceau cele mai multe dintre investiţii (în special pentru construcţia de fabrici şi uzine, pentru înzestrarea cu noi utilaje, pentru lucrări de explorare şi exploatare în industria extractivă) şi de fapt care erau obiectivele de stat în anul 1950. Iese în evidenţă şi amintitul plan economic de perspectivă, 1951-1955, primul plan cincinal, la stabilirea obiectivelor căruia deja se muncea în 1949, când s-a stabilit planul pentru 1950.

Sursa: Legea nr. 21 din 30 decembrie 1949 pentru Planul de Stat al Republicii Populare Române pe anul 1950, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-31 decembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 29.

Ministerul Comerţului InteriorMinisterul Comerţului Interior a fost înfiinţat în 1949 prin desfiinţarea Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei. Ministerul Comerţului Interior reglementa circulaţia mărfurilor în sectorul de stat şi particular, elaborând reguli de comerţ şi propunând măsuri legislative, repartiza sarcinile pe întreprinderi în baza planului de aprovizionare şi desfacere a produselor alimentare şi industriale, organiza şi controla întreprinderile şi organizaţiile economice ale statului, reglementa funcţionarea comerţului privat, reglementa şi controla distribuirea produselor şi mărfurilor raţionate, reglementa şi controla eliberarea şi decontarea cartelelor şi bonurilor şi altele.
Din structura ministerului putem să ne dăm seama şi de importanţa atribuţiilor sale:
Direcţia Planificării
Direcţia Comerţului de Pâine
Direcţia Comerţului Alimentar
Direcţia Comerţului de Produse Industriale
Direcţia Alimentaţiei Publice
Direcţia Organizării
Direcţia Reglementării Consumului
Direcţia Contabilităţii şi Controlului Financiar
Direcţia Cadrelor şi Învăţământului
Direcţia Secretariat şi Administrativ
Serviciul Aprovizionării.

Sursa: Decret nr. 427 din 23 noiembrie 1949 pentru înfiinţarea şi organizarea Ministerului Comerţului Interior, ,,Colecţiune de legi, decrete, hotărâri şi deciziuni”, 1949, 1-30 noiembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1949, p. 77-79.