joi, 10 aprilie 2014

Legea nr. 119 pentru naţionalizareLegea nr. 119  pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi este o lege de o importanţă istorică. Naţionalizarea, colectivizarea, industrializarea sunt doar câteva din elementele care caracterizează regimul comunist. Legea naţionalizării a început să aibă efect în chiar ziua intrării în vigoare, la 11 iunie 1948. Reproducem câteva scurte pasaje din această lege, documente istorice peste decenii:
,,Se naţionalizează toate bogăţiile subsolului care nu se găsesc în proprietatea Statului la data intrării în vigoare a Constituţiei Republicii Populare Române, precum şi întreprinderile individuale, societăţile de orice fel şi asociaţiunile particularea industriale, bancare, de asigurări, miniere, de transporturi şi telecomunicaţii, enumerate mai jos [...]”. Imediat după cele arătate urmează o listă lungă de tipuri de întreprinderi, în total peste 77, printre care Societatea Naţională de Credit Industrial, întreprinderi de extracţie şi prelucrare a minereurilor de fier, aur argint, întreprinderile din domeniul industriei petroliere şi de gaze naturale, dar şi Societatea Română de Radio-Difuziune sau Societatea Anonimă Română de Telefoane sau vasele fluviale şi maritime, inclusiv cele scufundate în apele teritoriale româneşti sau străine.
Procedura naţionalizării era simplă: ministerele numeau noii directori de întreprinderi care aveau rolul să preia întreprinderile de la proprietarii, iar în cazul lipsei celor din urmă transferul de proprietate se făcea în prezenţa autorităţilor poliţieneşti şi se încheia un proces verbal. Despre efectele naţionalizării s-ar putea spune mult mai multe (despre despăgubiri, sancţiuni pentru cei care se împotriveau).

Legea nr. 119  pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi în ,,Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative”, tomul XXVI, 1948, 1-30 iunie, Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 1325-1374.