vineri, 11 aprilie 2014

Întreprinderi petroliere şi de gaze naturale naţionalizate (11 iunie 1948)Societatea Naţională de Gaz Metan
Astra-Română
Româno-Americană
Concordia
Steaua Română
Unirea
Colombia
Creditul Minier
Prahova
IRDP
Foraj-Lemoine
Moldonaphta
Dacia-Română
Sospiro
Neo Petrol
Româno-Belgiană
Petrol-Bloc
E.P.S. (Forajul şi Întreprinderile A. Grigorescu)
Vacuum Oil Company
Astramina
Dezbenzinarea
Distribuţia
Aragaz
Nafta-Română
Redevenţa
Sondrum
Standnaphta
Soc. Doiceşti
Soc. Xenia
Soc. Noris
Soc. Petrolina
Schlumberger
A. şi P. Coconea
Poliminiera
Păcura Românească.

Majoritatea acestora nume de întreprinderi naţionalizate au făcut istorie pentru România înainte de începerea comunismului. Ele au fost foarte importante atât pentru economia şi industria de petrol românească, cât şi pentru istoria petrolului românesc şi internaţional (multe dintre companii au fost filiale ale unor importante companii la nivel internaţional, dintre acestea amintim; Astra-Română pentru Royal Dutch Shell, Româno-Americană pentru Standard Oil, Schulmberger pentru compania cu acelaşi nume). Toate acestea au fost companii petroliere încărcate de istorie şi trecute în istorie în 1948 (într-o formă sau alta unele şi-au mai continuat existenţa sub alte forme de organizare, până când istoria lor s-a risipit cu totul).

Sursa: Legea nr. 119  pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi în ,,Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative”, tomul XXVI, 1948, 1-30 iunie, Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 1341, 1342.