miercuri, 9 aprilie 2014

Institutul de Cercetări Zootehnice şi PiscicoleInstitutul era organizat pe sectoare şi mai multe secţii, iar fiecare secţie era structurată în mai multe laboratoare. De exemplu sectorul animalelor domestice era format din: secţiunea pentru studiul creşterii şi îmbunătăţirii animalelor mari, secţia pentru studiul creşterii şi îmbunătăţirii animalelor mici, secţia de biologie aplicată, secţia de igienă şi reproducere, secţia de alimentaţia animalelor domestice, secţia pentru studiul produselor şi subproduselor animale.
Drept exemplu cu importanţă directă pentru industria alimentară prezentăm organizarea secţiei pentru studiul produselor şi subproduselor animale. Ea cuprindea un laborator de chimia laptelui, unul de bacteriologie, altul pentru industrializarea laptelui, dar şi pentru industrializarea produselor animale şi pentru studiul şi industrializarea subproduselor animale şi industrializarea peştelui.

Anexa nr. 137 privind organizarea Institutului de Cercetări Zootehnice şi Piscicole în ,,Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative”, tomul XXVI, 1948, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 372, 373.