joi, 13 martie 2014

Trusturile de panificaţieMinisterul Industriei Alimentare conducea activitatea sectorului de panificaţie prin Direcţia Generală a Panificaţiei şi Produselor Făinoase. La rândul ei direcţia controla activitatea trusturilor de panificaţie, iar acestea ,,după principiul gospodăriei chibzuite”, pe cele ale întreprinderilor de panificaţie dintr-o regiune. Câteva dintre cele mai importante atribute ale trusturilor de panificaţie erau cele care le ofereau posibilitatea de a organiza munca de planificare în întreprinderile de panificaţie, a asigura înzestrarea tehnică a întreprinderilor de panificaţie, a sprijini şi controla procesul de fabricaţie, a asigura aprovizionare cu materii prime, dar şi de a ,,introduce experienţa întreprinderilor fruntaşe” sau de a lua măsuri pentru stimularea întrecerilor în producţie, a inventatorilor, inovatorilor şi raţionalizatorilor. Pentru că activitatea trusturilor de panificaţie se realiza la nivel regional, s-a hotărât că în activitatea lor, trusturilor colaborau alături de Comitetul Executiv al Sfatului Popular, cel din urmă având în mod expres un delegat pentru problema pâinii pentru examinarea nevoilor de pâine, a înzestrării şi amplasării întreprinderilor de pâine în teritoriu şi alte atribuţii.

Sursa: Hotărârea nr. 1065 din 5 octombrie 1950 pentru înfiinţarea ,,Trusturilor de panificaţie”, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 octombrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 219-224.