duminică, 9 martie 2014

Titlurile acordate oamenilor de ştiinţă, tehnicienilor şi artiştilor - 1950În 1950 se acordau următoarele titluri: ,,Om de ştiinţă Emerit al Republicii Populare Române”, ,,Artist al Poporului din Republica Populară Română”, ,,Artist Emerit al Artei din Republica Populară Română”, ,,Profesor Emerit al Republicii Populare Române”, ,,Învăţător Emerit al Republicii Populare Române”. Oamenii de ştiinţă, tehnicienii şi artiştii puteau deveni eligili pentru primirea acestor titluri dacă ei au creat ,,lucrări deosebit de valoroase în domeniul ştiinţei şi tehnicei, pentru descoperiri sau invenţiuni deosebit de importante pentru construirea socialismului, precum şi pentru activitate practică excepţională pe tărâmul tehnicei sau al popularizării ştiinţei”. Titlul de Artist al Poporului se acorda pentru domeniile teatrului, muzicii, cinematografului şi artelor plastice, cel de Artist Emerit ,,oamenilor de artă” fie pentru creaţia artistică, fie pentru interpretarea deosebită, titlul de Maestru Emerit al Artei era acordat pentru ,,activitate merituoasă” celor din toate domeniile artei, iar celelalte două răsplăteau meritele deosebite din cadrul învăţământului elementar. Poate că nici nu ar trebui să menţionez, dar mai ales în ceea ce priveşte primele trei titluri, acordarea lor era condiţionată de o comportare cel puţin bună faţă de regimul comunist, doar se şi menţionează în justificarea acordării acestor titluri: ,,pentru construirea socialismului”. Nu conta că sub standarde artistice puteai fi îndreptăţit ca artist să primeşti un astfel de titlu, care practic înseamnă o recunoaştere importantă a activităţii desfăşurate pe tărâmul creaţiei artistice, dacă nu serveai într-un fel sau altui regimului politic, nu puteai să speri că vei fi răsplătit cu acele titluri. Se poate spune că titlurile acordate din anul 1950 sunt mai mult politice, decât meritoriu artistice.

Sursa: Decret nr. 203 pentru înfiinţarea titlurilor ce se pot acorda oamenilor de ştiinţă, tehnicienilor şi artiştilor, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 septembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 44, 45.