duminică, 23 martie 2014

Sigle de întreprinderi poligrafice

Întreprinderea poligrafică ,,13 Decembrie 1918"
Întreprinderea poligrafică ,,Tiparul"