sâmbătă, 8 martie 2014

Primul plan cincinal 1951-1955: cum se elaborau obiectivele cincinalului?După ce în anii precedenţi, 1949 şi 1950, economia R.P.R. a fost dezvoltată pe baza planurilor economice anuale, s-a decis ca în perioada 1951-1955, economia să fie dezvoltată pentru prima dată în limitele unui plan cincinal. Obiectivele cincinalului erau la rândul lor defalcate pe fiecare an în parte. Ministerele, instituţiile şi organizaţiile economice centrale defalcau obiectivele/sarcinile cincinalului pe unităţile componente din structura lor. În baza acestor date, întreprinderile întocmeau propriile planuri pentru realizarea acestora care reveneau la ministere, instituţii şi organizaţii economice centrale. Ele îşi alcătuiau la rândul lor propriul plan în baza consultării realizate şi îl trimiteau către Comisia de Stat a Planificării pentru centralizare. Aceeaşi procedură se realiza şi pentru fiecare an din cadrul planului cincinal.

Sursa: Hotărârea nr. 821 din 24 iulie 1950 a Comisiunii de Stat a Planificării de aprobare a cifrelor de control pentru Planul de Stat Cincinal 1951-1955 al Republicii Populare Române, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 iulie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 45-47.