vineri, 21 martie 2014

Ordinul Muncii - 1948Ordinul Muncii este poate cel mai cunoscut ordin oferit în timpul regimului comunist. Ordinul a fost înfiinţat în anul 1948 şi era conferit ,,tuturor acelora care s’au evidenţiat prin ridicarea calităţii şi productivităţii muncii; prin introducerea metodelor noi de muncă şi prin investiţii, prin activitatea lor în cadrul întrecerilor în producţie şi prin participarea lor la muncă voluntară, în uzine, fabrici, pe ogoare, în şcoli, instituţii de ştiinţă şi cultură; prin ridicarea nivelului ştiinţific, literar şi artistic al operei lor; prin noua concepţie şi atitudine faţă de muncă isvorâte din devotamentul faţă de popor şi de regimul democratic popular; precum şi pentru cei ce de aici înainte se vor distinge în procesul muncii, contribuind prin activitatea lor la propăşirea R.P.R., la buna stare, materială şi culturală, la fericirea, independenţa şi libertatea poporului”.

Sursa: Decret nr. 16 din 30 aprilie 1948 pentru înfiinţarea Ordinului Muncii în ,,Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative”, 1-30 aprilie 1948, Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 1081, 1082.

Exemplu de acordare a Ordinului Muncii în anul 1980.