miercuri, 26 martie 2014

Oficiul industrial al băuturilor spirtoase şi produselor de fermentaţie


Oficiul cuprindea în 1948 următoarele 77 de fabrici din următoarele tipuri: fabrici de spirt, de bere, de amidon, glucoză, de drojdie comprimată, de lichior (,,liquer” în 1948). Atribuţiile sale principale vizau organizarea colectării şi procurării de materii prime, condiţionarea, depozitarea şi transportul lor, repartizarea şi distribuirea materiei prime, semifabricatelor şi produselor finite şi stabilirea de cote pentru acestea.

Sursa: Anexa nr. 132-Fixarea atribuţiilor Oficiului industrial al băuturilor spirtoase şi produselor de fermentaţie, în ,,Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative”, tomul XXVI, 1948, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 354-362.