luni, 10 martie 2014

Ministerul Silviculturii, Industriei Lemnului şi Hârtiei - 1950

În 1950 Ministerului Silviculturii şi Industriei Lemnului (înfiinţat prin Decret nr. 429 din 23 noiembrie 1949) i-a fost schimbată denumirea în Ministerul Silviculturii, Industriei Lemnului şi Hârtiei. În noua formulă organizatorică atribuţiile sale vizau ,,gospodărirea patrimoniului forestier, atât în sectorul silvic, cât şi în cel de prelucrarea lemnului, în produse lemnoase diferite, chibrituri, celuloză şi hârtie”. Structura organizatorică a ministerului înfiinţat în 1950 a fost întocmită în consecinţă, cu menţiunea că prezentăm doar componentele specifice celor două departamente ministeriale:

Silvicultură
Direcţia amenajărilor;
Direcţia refacerii pădurilor şi ameliorării terenurilor degradate;
Direcţia culturii pădurilor şi recoltării produselor;
Direcţia protecţiei şi pazei pădurilor;
Direcţia vânătoarei şi pescuitului în apele de munte;
Serviciul de reparaţii şi construcţii;
Industria lemnului şi hârtiei
Direcţia exploatării produselor lemnoase;
Direcţia transporturilor;
Direcţia industrială a lemnului şi mobilei;
Direcţia industrială a celulozei şi hârtiei;
Direcţia repartizării şi desfacerii produselor lemnoase, celulozei şi hârtiei.

Ministerul controla direcţii regionale silvice, ocoale silvice, trusturile industriei lemnului, întreprinderile pentru exploatarea şi industrializarea lemnului (I.P.E.I.L.), dar şi Institutul de Cercetări Forestiere şi Industriale, Institutul de Proiectări Forestiere şi Sovromlemn (ultima, societate mixtă româno-sovietică, înfiinţate pentru a controla diferite aspecte ale societăţii româneşti, în cazul de faţă economia şi industria lemnului).

Sursa: Decret nr. 218 din 9 septembrie 1950 pentru reorganizarea Ministerului Silviculturii şi Industriei Lemnului al Republicii Populare Române, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 septembrie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 49-56.