luni, 17 martie 2014

Îngrăşăminte chimice folosite în agricultură în anii 1950Îngrăşăminte azotoase
Azotat de sodiu
Azotat de calciu
Azotat de amoniu
Sulfat de amoniu
Cianamidă de calciu
Salpetru de Montana (Leuna)
Îngrăşăminte fosfatice
Superfosfat
Superfosfat dublu
Făină de fosforiţi
Zgura lui Thomas
Făină de oase
Îngrăşăminte potasice
Săruri potasice concentrate
Silvinită

Sursa: ***, Cartea preşedintelui de gospodărie agricolă colectivă, Bucureşti, 1956, p. 68.