joi, 27 martie 2014

Industria materialelor de construcţii: cariere şi fabrici (1948)Exploatare de cariere de ardezie
Exploatare de cariere de piatră de construcţie de aragonit, de mică
Exploatare de cariere de cariere de granit şi piatră de bazalt
Exploatare de cariere de marmură
Exploatare de cariere de pietriş
Exploatare de cariere de nisip, piatră de construcţie, piatră de stâncă tare, quartz, alb mineral
Exploatare de cariere de gresie
Exploatare de cariere de nisip şi pietriş din albia Dunării cu ajutorul dragelor
Exploatare de cariere de pământ (argilă, humă, pământuri colorate, pământ pentru faianţă, caolin şamotă)
Fabrici pentru lucratul pietrei tăiate şi a marmurei
Fabrici de pietre de marmură
Fabrici de cretă
Fabrici de var
Fabrici de ipsos
Fabrici de ciment
Fabrici de articole de ardezie, piatră, de pardosit
Fabrici de plăci de gibs
Fabrici de obiecte de beton, ciment, piatră artificială (obiecte pentru ornamentarea clădirilor, vase de grădini, balustrade etc.)
Fabrici de cărămidă şi ţiglă
Fabrici de olane
Fabrici de vase de pământ ars
Fabrici de plăci de pavat
Fabrici de plăci de teracotă pentru sobe
Fabrici de produse refractare
Fabrici de obiecte de gresie
Fabrici de articole de faianţă
Fabrici de articole de porţelan
Fabrici de geamuri de sticlă turnată
Fabrici de sticlărie, vase, sticle, pahare, cristale, fiole şi baloane pentru lămpi şi baghete de sticlă, flacoane, intrumente de sticlă
Fabrici de oglinzi, vitrouri, stabilimente pentru poleitul şi argintatul sticlelor şi oglinzilor
Fabrici de sticlărie optică

Sursa: Anexa nr. 111-Fixarea coeficienţilor de rentabilitate asupra cifrei de afaceri pentru determinarea veniturilor nete impozabile ale întreprinderilor comerciale şi industriale pe exerciţiul 1948-1949, în ,,Colecţiune de legi, decrete, regulamente şi dispoziţiuni normative”, tomul XXVI, 1948, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1948, p. 287, 288.