joi, 6 martie 2014

Comitetul pentru normarea şi repartizarea combustibililor şi lubrifianţilorComitetul menţionat a fost înfiinţat în vara anului 1950 în scopul controlării modului în care erau utilizaţi combustibilii şi lubrifianţii. Pentru atingerea acestui obiectiv, Comitetul era mandatat să ţină evidenţa tuturor resurselor de combustibili de toate categoriile, să studieze modul în care aceştia sunt utilizaţi şi să propună proiecte privind instalaţiile consumatoare de combustibili pentru asigurarea unui consum raţional. În atribuţiile Comitetului pentru normarea şi repartizarea combustibililor şi lubrifianţilor intrau şi organizarea transportului, înmagazinării, manipulării şi utilizării combustibililor şi stabilirea normelor de consum şi programelor de distribuţie.

Sursa: Decret nr. 182 din 27 iulie 1950 pentru înfiinţarea Comitetului pentru normarea şi repartizarea combustibililor şi lubrifianţilor de pe lângă Consiliul de Miniştri, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 iulie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 31-32.