joi, 6 februarie 2014

Sistemul premial

Sistemul premial a fost introdus în anul 1950 ca măsură pentru ,,creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale muncitorilor, tehnicienilor şi funcţionarilor” [1]. Premiile erau acordate ,,pentru depăşirea sarcinilor cantitative şi calitative a planului de producţie, cu condiţia îndeplinirii planului de sortimente şi pentru reducerea preţului de cost planificat prin realizarea de economii la consumurile specifice aprobate de Consiliul de Miniştri sau Ministere şi la cheltuielile de administraţie” [2]. Ministerele elaborau regulamente de premiere în baza unor normative la consumuri specifice şi standarde de calitate şi cote de rebuturi. Utilizând aceste regulamente şi ţinând o evidenţă strictă a muncii fiecărui angajat, premiile se acordau individual, plata lor efectuându-se de către conducerea fiecărei întreprinderi, sub supraveghere ministerială. Pentru a îmbunătăţi o dată în plus productivitatea muncii, odată cu introducerea acestui sistem de premii, oferirea de alte prime/premii de către întreprinderi a fost interzisă [3]. În cel din urmă aspect s-a considerat că sistemul primelor de producţie este ,,cu totul nepotrivit în condiţiile unei economii socialiste” [4]. Cotele de premiere au fost stabilite după importanţa economică a ramurii de producţie în acord cu cele patru grupe de salarizare şi după importanţa funcţiilor (de la directori la maiştri şi normatori), dar s-a realizat şi o împărţire a întreprinderilor din fiecare ramură de producţie în cinci categorii (A, B, C, D şi E) în funcţie de volumul lucrărilor, importanţa produselor, complexitatea întreprinderilor şi a condiţiilor de lucru [5]. În anul 1950 erau funcţiune  49 de regulamente de premiere în diferite sectoare de activitate [6]. Cele mai mari cote de premii din fondul de salarii planificat erau în sectorul de transport R.A.T.A., până la 14%, petrolier, până la 12%, la fel în ramura siderurgică şi până la 10% în sectorul energiei electrice [7]. Printre altele, coteele de premiere erau stabilite şi la Sovromtransport şi Direcţia Generală a Canalului Dunăre-Marea Neagră [8].

[1] Hotărîrea nr. 421 din 14 aprilie 1950 [privind] sistemul premial, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 iunie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 70.
[2] Ibidem, p. 71.
[3] Ibidem, p. 73.
[4] Hotărîrea nr. 739 din 19 iunie 1950 [pentru] introducerea şi aplicarea regulamentelor de premiere, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 iunie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 129.
[5] Ibidem, p. 132.
[6] Ibidem, p. 121, 122.
[6] Ibidem, p. 122-124.
[7] Ibidem, p. 123.