vineri, 7 februarie 2014

Sectorul Industriei PescăreştiÎncepând cu anul 1950 s-a acordat o atenţie mai mare pisciculturii şi pescuitului, factorii politici considerând necesară şi subordonarea acestor activităţi şi controlarea lor prin Sectorul Industriei Pescăreşti din cadrul Ministerului Industriei Alimentare, înfiinţat în urma încetării activităţii Întreprinderii Economice de Stat ,,Compescăria”. Principalele atribuţii ale Sectorului erau: ,,studiul, cercetare şi rezolvarea problemelor piscicole precum şi întocmirea proiectelor de repopulări, construcţii, amenajări piscicole, ameliorări a regiunilor inundabile ale Dunării, afectate Sectorului pescăresc, oricare ar fi scopul ameliorării; executarea lucrărilor de repopulare şi ameliorare a fondului de producţie, cât şi a construcţiilor şi instalaţiilor specifice pescăreşti; ridicarea producţiei piscicole prin lucrări hidrotehnice de ameliorarea fondului piscicol, în cadrul Planului de Stat şi prin măsuri intense de repopulare a bălţilor secătuite; ridicarea continuă a productivităţii muncii în sectorul pescăresc, prin dotarea cu ambarcaţiuni, scule şi instalaţii necesare”. De asemenea, în responsabilitatea sa era şi ,,ridicarea culturală şi profesională a muncitorilor din Sectorul Pescăresc prin reorganizarea şcolilor medii-tehnice şi profesionale pescăreşti şi prin crearea unei secţiuni speciale pe lângă Facultatea de Piscicultură pentru pregătirea şi ridicarea din rândurile muncitorilor pescari, de ingineri de exploatare”.

Sursa: Decret nr. 181 pentru înfiinţarea şi organizarea Sectorului Industriei Pescăreşti în cadrul Ministerului Industriei Alimentare, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 iulie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 28-30.