duminică, 2 februarie 2014

Pentru elaborarea planului pe cinci ani (1950-1955)Pentru elaborarea planului pe cinci ani, primul asemenea plan cincinal (1950-1955), s-a decis, printre altele, stabilirea profilului întreprinderilor existente ,,mai importante”, dar şi a celor noi; de asemenea, pentru ,,întreprinderile-cheie şi pentru produsele principale” [1], schiţele de profil erau elaborate odată cu cifrele de control (fixate de Comisia de Stat a Planificării-C.S.P. în urma consultărilor şi propunerilor venite de la ministere şi ,,organizaţiuni economice centrale” [2]). Ministerele centralizau propunerile venite de la întreprinderi şi le analizau în cadrul unor comisii create pe ramuri de producţie. Comisiile de la ministere cooperau cu C.S.P., care putea colecta şi ea informaţii de la întreprinderi. C.S.P. analiza, definitiva şi trimitea propunerile de profiluri pe întreprinderi către Consiliul de Miniştri [3].

[1] Hotărărea nr. 566 din 19 mai 1950 [privind] luarea de măsuri pentru stabilirea profilului întreprinderilor existente mai importante, precum şi a întreprinderilor noui, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 91.
[2] Hotărîrea nr. 512 din 19 mai 1950 [privind] lucrările de elaborare a planului de stat cincinal 1951-1955, precum şi a planului de stat pe anul 1951, în în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 90.
[3] Hotărărea nr. 566 din 19 mai 1950 [privind] luarea de măsuri pentru stabilirea profilului întreprinderilor existente mai importante, precum şi a întreprinderilor noui, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 92.