duminică, 9 februarie 2014

Întreprinderile de locuinţe şi localuri (I.L.L.) - 1950Înfiinţarea I.L.L. era în atribuţia Sfaturilor Populare comunale, care lua această decizie cu aprobarea Departamentului Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. I.L.L. aveau sarcina de a administra imobilele aflate în proprietatea Statului şi care erau date în administrare Sfaturilor Populare.

Sursa: Hotărîrea nr. 580 din 2 iunie 1950 [privind] înfiinţarea întreprinderilor de locuinţe şi localuri, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 iunie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 132-134.