sâmbătă, 1 februarie 2014

Consumul mediu anual de carne şi peşte (kg) – 1988/19891. Danemarca 160,1
2. Franţa 131,1
3. Spania 125,5
...
10. Cehoslovacia 98,0
...
15. Bulgaria 85,5
...
17. U.R.S.S. 79,7
18. Ungaria 78,0
...
20. Polonia 74,7
21. Iugoslavia 72,1
...
23. România 56,8

Sursa: Constantin Grigorescu (coord.), Nivelul dezvoltării economico-sociale a României în contextul european : 1989, Bucureşti, Editura Expert, 1993, p. 177.