marți, 4 februarie 2014

Comitetul Premiului de Stat al R.P.R.În anul 1950 a fost înfiinţat acest Comitet al Premiului de Stat al R.P.R. pentru a răsplăti cele mai bune lucrări (şi convenabile ideologic) din variate domenii de activitate. La înfiinţare, în fruntea Comitetului se afla preşedintele Academiei Republicii Populare Române, Traian Săvulescu, iar ca membrii făceau parte mai mulţi academicieni, rectori ai universităţilor, decani de facultăţi, scriitori şi Gheorghe Apostol, preşedintele Confederaţiei Generale a Muncii (mai cunoscută sub abrevierea C.G.M.)

Hotărîrea nr. 655 din 2 iunie 1950 [privind] instituirea Comitetul Premiului de Stat al Republicii Populare Române, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 iunie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 69, 70.