duminică, 19 ianuarie 2014

Structura Direcţiunii Generale a Editurilor, Industriei Poligrafice, Difuzării Cărţii şi Presei (1950)Direcţiunea era formată din următoarele:

Direcţiunea Planificării
Direcţiunea Editurilor
Direcţiunea Industriei Poligrafice
Direcţiunea Aprovizionării
Direcţiunea Cadrelor şi Învăţământului
Direcţiunea Contabilităţii şi Controlului Financiar
Direcţiunea Secretariatului şi Administraţiei

Direcţiunea Generală a Editurilor, Industriei Poligrafice, Difuzării Cărţii şi Presei [1] pe lângă faptul că îndruma planifica şi coordona activitatea tuturor editurilor, a întreprinderilor poligrafice, fabricilor de uleiuri şi turnătoriilor de litere, dar se ocupa şi de organizarea învăţământului de calificare profesională şi învăţământului mediu privind sectorul editurilor, al industriei poligrafice şi al difuzării cărţii şi presei.
Întreprinderile de stat care intrau în componenţa Direcţiunii Generale au trecut prin mai multe schimbări, la scurt timp după înfiinţarea ei. Întreprinderile de stat ,,Centrul de Librării şi Difuzare a Cărţii”, ,,Centrul de Difuzare a Cărţii” şi ,,Anticariatul General” au fost comasate în cadrul întreprinderii ,,Centrul de Librării şi Difuzare a Cărţii”. Întreprinderea de Stat ,,Slova” a fost desfiinţată, iar a activitatea ei a fost încadrată în nou înfiinţată ,,Centrul de Difuzare a Presei”, alături de serviciul de difuzare a ziarului ,,Scânteia” [2].

[1] Pentru detalii privind înfiinţarea ei vezi http://industrializarearomaniei.blogspot.ro/2014/01/directiunea-generala-editurilor.html.
[2] Hotărîrea nr. 409 din 14 aprilie 1950 organizarea, funcţionarea şi stabilirea sarcinilor Direcţiunii Generale a Editurilor, Industriei Poligrafice, Difuzării Cărţii şi Presei, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 aprilie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 40-43.