joi, 30 ianuarie 2014

Raţionalizarea consumului de energie electricăÎn anul 1950 s-au luat măsuri de raţionalizare a consumului de energie electrică în regiunile alimentate de întreprinderile regionale de electricitate Cluj, Sibiu şi Braşov. Iată câteva din aceste măsuri luate pe timpul orelor de vârf (în funcţie de regiunea deservită de î.r.e.):
- era interzisă folosirea motoarelor electrice ale instalaţiilor de încălzire centrală din toate clădirele, cu excepţia fabricilor, atelierelor şi spitalelor, precum şi cu excepţia instalaţiilor de încălzire centrală care foloseau gazul metan;
- era interzisă folosirea radiatoarelor electrice pentru încălzit şi a aparatelor electrice pentru producerea de apă caldă, din locuinţe, magazine, birouri de orice fel;
- pentru iluminarea în orice fel a firmelor magazinelor se stabilea norma de 15 waţi pe metru pătrat de suprafaţă de geam;
- morile lucrau doar noaptea între orele 22 şi 6;
- întreprinderile care lucrau într-un singur schimb de 8 ore erau obligate să înceapă lucrul la ora 8 şi jumătate şi să-l termine la ora 17;
- în toate zilele săptămânii toate întreprinderile industriale racordate la reţeaua electrică regională trebuiau să pună în funcţiune propriile uzine electrice.

Sursa: Deciziunea nr. 272 din 20 mai 1950 [pentru] raţionalizarea consumului de energie electrică în regiunile alimentate de întreprinderile regionale de electricitate Cluj, Sibiu şi Braşov, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 154-157.