luni, 27 ianuarie 2014

Ministerul Minelor şi Petrolului – structura organizatorică (1950)Ministerul Minelor şi Petrolului organizat în formula din anul 1950 avea o structură complexă pe măsura importanţei sale:

Direcţia Generală a Forajului;
Direcţia Generală a Extracţiei;
Direcţia Generală a Prelucrării;
Direcţia Generală a Atelierelor;
Direcţia Generală a Cărbunilor;
Direcţia Generală a Gazelor;
Direcţia Generală a Aprovizionării;
Direcţia Contabilităţii şi Controlului Financiar;
Direcţia Cercetării Subsolului;
Direcţia Tehnică;
Direcţia Planificării;
Direcţia Cadre şi Învăţământ;
Direcţia Secretariat;
Direcţia Administrativă;
Oficiul Protecţia Muncii;
Oficiul Desfacerea Producţiei;
Oficiul Juridic;
Corpul de Control;
Serviciul de Convenţii şi Participaţii;
Arbitrajul Departamental;
Institutul de Studii şi Proiectări (Petrol, Cărbuni, Gaze).

Sursa: Decret al Consiliului de Miniştri nr. 129 din pentru organizarea Ministerului Minelor şi Petrolului al Republicii Populare Române, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 13.