miercuri, 29 ianuarie 2014

Introducerea carnetului de muncăÎn primăvara anului 1950 a fost introdus carnetul de muncă pentru salariaţii din întreprinderile şi organizaţiile economice ale statului şi din cele cooperatiste. Carnetul de muncă era eliberat de întreprinderea unde lucra, în cadrul unei metodologii elaborate de Oficiul de Repartizare a Forţelor de Muncă.
Actul conţinea pe lângă datele de identificare ale posesorului şi studiile, profesia/meseria de bază şi cea pe care o efectua la locul de muncă, alte date corespunzătoare activităţii desfăşurate înainte şi după eliberarea carnetului de muncă şi informaţiile privind ,,evidenţieri, decorări, recompensări”. În carnetul de muncă se menţiona şi dacă salariatul muncea în alte locuri.

Sursa: Hotărărea nr. 502 din 5 mai 1950 [privind] introducerea carnetului de muncă pentru salariaţii din întreprinderile şi organizaţiile economice ale statului, instituţii şi organizaţiuni cooperatiste, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 mai, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 108-113.