miercuri, 22 ianuarie 2014

Înfiinţarea depozitelor petroliere - 1950În anul 1950 a fost emisă o hotărâre prin care se interzicea instituţiilor publice, sfaturilor populare, întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale statului şi cooperativelor posibilitatea de a înfiinţa depozite de produse petroliere fără autorizaţia prealabilă a Ministerului Minelor şi Petrolului. Prin această hotărâre se încerca punerea sub control a înfiinţării de depozite petroliere, care să fie acordate prin decizia ministerului, atunci când ele nu erau administrate de ,,Societatea Comercială de Stat «Competrol»”.

Hotărîrea nr. 392 din 14 aprilie 1950 [privind] interzicerea instituţiilor publice, sfaturilor populare, întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale statului şi cooperativelor posibilitatea de a înfiinţa depozite de produse petroliere, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 aprilie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 87.