marți, 21 ianuarie 2014

,,Gata pentru Muncă şi Apărarea Republicii Populare Române”Complexul sportiv de Stat ,,Gata pentru Muncă şi Apărarea Republicii Populare Române” a fost o insignă obţinută de toţi cei ce muncesc, pe baza avizului medical prealabil, după pregătirea şi susţinerea unor examene (diferite norme sportive). În organizarea acestui complex sportiv erau implicate mai multe instituţii printre care: Ministerul Învăţământului Public (adapta programele de stat în consecinţă), Comitetul pentru Cultură Fizică şi Sport (elabora şi punea în aplicare normele Complexului), Ministerul Sănătăţii (asigura asistenţa şi controlul medical) şi Ministerul Artelor (realiza filme instructive şi de propagandă).

Insigna ,,Gata pentru Muncă şi Apărarea Republicii Populare Române”  avea 3 grade:

Fii Gata pentru Muncă şi Apărare
Gata pentru Muncă şi Apărare gradul I
Gata pentru Muncă şi Apărare gradul II

            ,,Pregătirea pentru trecerea examenelor la normele Complexului, este un element de bază obligatoriu al muncii Complexului «Gata pentru Muncă şi Apărare» şi se efectuează în: colectivele sportive din întreprinderi, instituţii, S.M.T., G.A.S. şi mediul sătesc; în unităţile militare şi instituţiile de învăţământ ale Ministerului Forţelor Armate şi ale Ministerului Afacerilor Interne; în instituţiile de învăţământ de orice grad; în centrele de pregătire şi darea examenelor stabilite de Comitetele pentru Cultură Fizică şi Sport Judeţene şi Orăşeneşti”.
            După trecerea normelor sportive corespunzătoare, participanţii primeau insigna fiecărui grad ,,Gata pentru Muncă şi Apărare” în cadrul unei festivităţi în funcţie de gradul insignei. Posesorii ei primeau mai multe drepturi, precum: întâietate de înscriere la cursuri şi în şcolile cu caracter sportiv, întâietate la centrele de antrenament şi în folosirea instalaţiilor respective, întâietate de a participa la concursuri şi serbări sportive cu locuri limitate.
            Politica regimului comunist român faţă de educaţia fizică este proprie regimului politic totalitar, care încuraja şi susţinea prin diverse căi practicarea educaţiei fizice, inclusiv în întreprinderi, instituţii de învăţământ, dar şi în alte instituţii.


Sursa: Hotărârea Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport nr. 422 din 14 aprilie 1950 aprobarea Regulamentului Complexului Sportiv de Stat ,,Gata pentru Muncă şi Apărarea Republicii Populare Române”, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 aprilie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 64-72.