joi, 16 ianuarie 2014

Direcţiunea Generală a Editurilor, Industriei Poligrafice, Difuzării Cărţii şi PreseiDirecţia/Direcţiunea s-a înfiinţat în primăvara anului 1950 printr-o dublă desfiinţare: atât a ,,Direcţiunii Editurii, Difuzare, Tipografie”, cât şi a Centralei Industriale a Artelor Grafice [1]. Noua Direcţiune a funcţionat în cadrul Ministerului Artelor. De asemenea, structura Direcţiunii Generale a Editurilor, Industriei Poligrafice, Difuzării Cărţii şi Presei prelua de la acelaşi minister mai multe întreprinderi de stat: Editura de Stat, Editura Tehnică, Centrul de Librării şi Difuzarea Cărţii, Slova şi Anticariatul General [2].

[1] Decret nr. 126 din 12 iulie 1948.
[2] Decret nr. 62 din 17 martie 1950 pentru înfiinţarea Direcţiunii Generale a Editurilor, Industriei Poligrafice, Difuzării Cărţii şi Presei, de pe lângă Consiliul de Miniştri, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 martie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 7, 8.