luni, 20 ianuarie 2014

Desfiinţarea Întreprinderii economice de stat ,,Comcereal” - 1950Întreprinderea economică de stat ,,Comcereal” (I.E.S.) a fost înfiinţată în 1948 (Deciziunea nr. 1418/1948) în subordonarea Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei. I.E.S. ,,Comcereal” avea în coordonarea mai multe fabrici de pâine, de produse făinoase şi surogate, întreprinderi de morărit, decorticat, rizerii (orezărie) şi fabrici de brichete furajere, întreprinderi de însilozare, îngrăşătorii de porci şi atribuţii în consecinţă. În luna aprilie a anului 1950, ,,Comcereal” a fost desfiinţată şi toate unităţile componente au intrat în subordinea diferitelor instituţii ale statului din acea perioadă (Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole, Direcţia generală a morăritului, crupelor şi prelucrarea furajelor, Direcţia panificaţiei, Ministerul Industriei Alimentare, comitetele provizorii judeţene).

Sursa: Hotărîrea nr. 375 din 14 aprilie 1950 [privind] lichidarea Întreprinderii economice de stat ,,Comcereal”, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 aprilie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 74-78.