vineri, 17 ianuarie 2014

Comisia de Stat a Standardizării (C.M.S.)C.M.S. a luat fiinţă în 1950 ,,în scopul sprijinirii planificării socialiste, a măririi potenţialului industrial, a uşurării procesului de producţie, a garantării şi îmbunătăţirii calităţii produselor, a măririi productivităţii muncii, a folosirii juste a măsurilor şi aparatelor de măsurat în toate ramurile economiei naţionale” [1].
Foarte important este că în cuprinsul actului de înfiinţare a C.M.S. se afirmă apăsat faptul că: ,,exercită o acţiune unitară în Stat pentru aplicarea generală a sistemului metric, unicul sistem ce se poate folosi în Republica Populară Română, asigurând uniformitatea, exactitatea şi utilizarea legală a tuturor măsurilor şi instrumentelor de măsurat” [2]. De asemenea, C.M.S. elabora planul general de standardizare (pe baza celor venite de la ministere şi institute de ştiinţă), edita, publica şi reproducea standarde de Stat ca drept exclusiv, putea sesiza Parchetul Tribunalului din locul unde s-a produs o infracţiune faţă de respectarea standardelor de Stat. Atunci când nerespectarea standardelor de Stat se făcea de către produsele unei întreprinderi, directorul, inginerul şef/conducătorul tehnic şi şeful compartimentului de control al producţiei din respectiva întreprindere puteau fi sancţionaţi [3]. Din textul decretului de organizare a C.M.S. se desprinde accentul pus pe necesitatea respectării standardelor de stat (în industrie, în comerţ) şi pe sancţiunile ce pot fi aplicate în caz contrar (aproape jumătate din textul decretului). Dezvoltarea industrială enunţată şi începută deja prin încheierea primelor planuri economice anuale, anunţa ,,oficial” în 1950 şi prin înfiinţarea C.M.S., necesitatea unei standardizării a produselor fabricate la orizontul noii orientări economice.

[1][2][3] Decretul nr. 69 din 18 martie 1950 pentru organizarea Comisiei de Stat a Standardizării de pe lângă fostul Consiliu de Miniştri, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-31 martie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 66-72.