vineri, 31 ianuarie 2014

Atribuţiile Comitetului Geologic în anul 1950În primul rând trebuie spus că prin activitatea Comitetului Geologic se identificau rezervele zăcămintelor de substanţe minerale utile, se studiau apele subterane şi condiţiile geologice şi tehnice ce se aflau la baza marilor lucrări de construcţii [1]. Pentru identificarea rezervelor de resurse naturale, Comitetul aplica diverse metode de cercetare, inclusiv prin culegerea lor de la populaţia locală. În baza acestor activităţi se realizau studii,  hărţi (geologice, hidrologice etc.), dar şi Fondul Geologic (practic un curriculum vitae al teritoriului şi folosirii sale pentru obţinerea resurselor naturale – existenţa zăcămintelor, a lucrărilor de prospectare, extragere) [2]. Comitetul Geologic a avut un rol important pentru cartografierea resurselor naturale ale ţării şi pentru susţinerea efortului industrializării. A oferit informaţii organelor de decizie centrale, a contribuit activ la găsirea de resurse naturale şi la buna lor administrare (creşterea rezervelor, aplicarea de metode eficiente în prospectare şi extragere), dar decizia de a construi obiective industriale în diferite ramuri, a aparţinut factorilor politici (de multe ori s-a supralicitat capacitatea resurselor naturale ale ţării de a susţine eficient dezvoltarea unor ramuri industriale – metalurgia feroasă şi nu numai).

[1][2] Decretul nr. 150 din 10 iunie 1950 pentru fixarea atribuţiunilor Comitetului Geologic, stabilirea de sarcini pentru Ministerele cari fac lucrări de explorări şi reglementarea învăţământului Geologiei în Republica Populară Română, în ,,Colecţie de Legi, Decrete, Hotărîri şi Deciziuni”, tomul XXVIII, 1950, 1-30 iunie, Bucureşti, Editura de Stat, 1950, p. 154-157.