luni, 30 decembrie 2013

Combinatul chimic Borzești - fabrica de monoclorbenzen

Fabrica de monoclorbenzen din cadrul combinatului băcăuan
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.