marți, 31 decembrie 2013

Delimitarea teritorială propusă pentru întreprinderile de electricitate - 1968

Proiect pentru delimitarea întreprinderilor de electricitate
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 24/1968, f. 9.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Delimitarea teritorială a întreprinderilor regionale de electricitate (I.R.E.) - 1968

Delimitarea teritorială a I.R.E.
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 24/1968, f. 10.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Societăți mixte de producție - cu sediul în România

Societățile mixte de producție erau considerate în comunism ,,forme dintre cele mai moderne de cooperare (sublinieri ale autorului - V.M.), fiind deosebit de dinamice, ele antrenînd parteneri din state cu sisteme social-politice și nivele de dezvoltare diferite, în scopul valorificării, în condiții reciproc avantajoase și echitabile, a potențialului economic național” [1].

La începutul anilor 1980 existau următoarele societăți mixte de producție cu sediul în România:
Romcontrol Data;
Reșița-Renk;
Oltcit;
Romelite;
Roniprot;
Rifil;
Dunărea;
Roliship [2].

[1] Grigor P. Pop, România. Geografia circulației, București, 1984, p. 211.
[2] Ibidem, p. 211, 212.

luni, 30 decembrie 2013

Combinatul chimic Borzeşti - plan general

Părți din combinat deja construite și extinderile anticipate
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - vedere de ansamblu

O vedere impresionantă a întinderii combinatului chimic băcăuan
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - vedere generală

Combinatul chimic Borzești - 1964
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - uzina de sodă caustică

Uzina de sodă caustică, una din uzinele componente ale combinatului din Borzești
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - fabrica de monoclorbenzen

Fabrica de monoclorbenzen din cadrul combinatului băcăuan
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

Combinatul chimic Borzești - reactoare pentru producerea clorurei de vinil

Reactoare pentru producerea clorurei de vinil
Sursa: SANIC, fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar 261/1964.
Îi mulțumesc lui Marius Cazan pentru fotografia trimisă.

luni, 2 decembrie 2013

Reţeaua şi volumul de gaze distribuite (1950-1980)

Date statistice referitoare la folosirea gazelor naturale în România în perioada 1950-1980 (din 5 în 5 ani).
Gaze naturale sunt folosite atât în scopuri industriale (realizarea de energie electrică în termocentrale, de produse chimice în combinate, ca agent de încălzire/materie primă în numeroase ale întreprinderi industriale), cât şi în scopuri casnice (încălzire, gătit).