sâmbătă, 30 noiembrie 2013

Procesul de muncă într-o întreprindere siderurgică

Procesul de muncă într-o întreprindere siderurgică, evident într-o formă simplificată ce pune accent pe principalele etape de muncă:
,,- procurarea materiei prime;
- transportul;
- pregătirea sau prelucrarea;
- încărcarea cuptoarelor;
- urmărirea procesului metalurgic;
- golirea cuptoarelor;
- tăierea metalelor;
- depozitarea;
- livrarea;
- transportul”.
 
Sursa: Virgil Stancovici, Logica organizării întreprinderilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, p. 186, 181, 182.